OIES

image_print

Celem działania OIES jest przede wszystkim wspieranie oraz realizowanie inicjatyw edukacyjnych i społecznych służących:

  • wspieraniu działań stymulujących indywidualizację procesu kształcenia,
  • upowszechnianiu i pomnażaniu osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki,
  • prowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
  • działaniu na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przez szybkie reagowanie na nowe potrzeby edukacyjno-społeczne
  • kształtowaniu pozytywnych relacji ze środowiskiem lokalnym, regionalnym, otoczeniem biznesowym, edukacyjnym i kulturalnym.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

to: organizacja wykładów, szkoleń, kursów, przedsięwzięć edukacyjnych, pomoc w organizacji egzaminów zewnętrznych, certyfikacji itp.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA
to: organizacja konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, prelekcji, odczytów, przedsięwzięć naukowo-badawczych, promocji itp.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-ARTYSTYCZNA
w tym organizacja wystaw, występów, wernisaży, pokazów, projekcji filmowych, festiwali, koncertów

DZIAŁALNOŚĆ AUDIOWIZUALNA, MEDIALNA I INFORMACYJNA
realizowana przez studio nagrań radiowych i telewizyjnych

Facebook IconGoogle +Google +Google +