Centrum Filmu Edukacyjnego

image_print

Centrum  Filmu Edukacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Celem i zadaniami Centrum jest w szczególności upowszechnianie i promowanie dorobku nauki i kultury m.in. poprzez:

  • produkcję filmów edukacyjnych dla szkół, uczelni, ośrodków kultury, bibliotek, muzeów, galerii i innych instytucji kulturalno-oświatowych i edukacyjnych,
  • produkcję filmów na zamówienie jednostek samorządu terytorialnego służących edukacji lokalnej (np. ukazujących wielką historie małych ojczyzn),
  • notacje filmowe dotyczące życia i twórczości wybitnych ludzi nauki, kultury i sztuki,
  • tworzenie aplikacji multimedialnych dla jednostek systemu oświaty i innych zainteresowanych.,
  • organizację festiwali filmów edukacyjnych i targów filmów edukacyjnych,
  • organizację warsztatów filmowych oraz kursów związanych tematycznie z produkcja filmu.

Jednym z celów Centrum jest utworzenie  Biblioteki Filmu Edukacyjnego i sieci Szkolnych Bibliotek Filmu Edukacyjnego.

Centrum stale współpracuje z Ośrodkiem Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych oraz
z wszystkimi jednostkami naukowo-dydaktycznymi Uczelni w zakresie tworzenia filmów edukacyjnych w przedmiocie badań poszczególnych jednostek.

Centrum działa merytorycznie w dwóch wyodrębnionych obszarach jako:

  1. Ośrodek Dokumentacji Filmowej Nauki Polskiej,
  2. Ośrodek Filmu dla Oświaty, Sztuki i Kultury Polskiej.
Facebook IconGoogle +Google +Google +